Legal Information


"Nutricanis" is een merk van

Clovershell Ltd.
Emmanouel Roides Street, Kirzis Center, Block D, Office D25
3031 Limassol
Cyprus

Directie / verantwoordelijk:
Stefan Butzal

Contact:
Telefoon: 00800 - 1111 7777*
*(Gratis vanuit alle lidstaten van de Europese Unie.)

E-mail:  contact@nutricanis.nl

Registratie:
Kamer van Koophandel: Ministry of Commerce Industry and Tourism, Nicosia / Cyprus
Registratienummer: HE 258899

BTW-nummer:
CY10258899P, DE815444820


Bronnen van foto's:
Shutterstock | http://www.shutterstock.com


Uitsluiting aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van alle pagina’s op onze website is met de grootste zorg samengesteld. Voor de correctheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Als dienstverlener zijn wij onder de algemeen geldende wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's. Als dienstverlener zijn wij evenwel niet verplicht om de informatie van derden die door ons wordt doorgegeven of opgeslagen, te controleren, of om onderzoek te doen naar omstandigheden die zouden kunnen duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen in het kader van de algemene wetgeving, om bepaalde informatie te verwijderen, of om het gebruik ervan te blokkeren, blijven hierdoor onaangetast. Aan een dergelijke verplichting kan evenwel pas worden voldaan vanaf de datum dat wij hiervan kennisnemen. Na kennisneming van een wettelijke verplichting zullen we de betreffende oneigenlijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor verwijzingen (“Links”)
Onze site bevat verwijzingen (“Links”) naar externe websites. Wij hebben geen invloed op de inhoud van die sites. Daarom kunnen wij voor die inhoud ook geen verantwoordelijkheid nemen. Het is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s die verantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte sites. De gekoppelde sites zijn op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Van illegale inhoud was op het moment van koppelen geen sprake. Een permanente controle van de gelinkte pagina's is, zonder concreet bewijs van een overtreding, echter geen redelijke eis. Na kennisneming van overtredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De door de exploitant van deze website samengestelde inhoud en publicaties op de diverse pagina's zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Duplicatie, verwerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie die valt buiten de grenzen van het auteursrecht, vereist de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan ​​voor privégebruik en mogen niet commercieel worden toegepast. Voor zover de inhoud van de pagina’s niet is gemaakt door de exploitant van de website, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Alle van een derde partij afkomstige inhoud wordt dan ook specifiek als zodanig gemarkeerd. Komt u, ondanks deze maatregelen, toch nog een schending van het auteursrecht tegen, dan vragen wij u om ons daarop attent te maken. Na kennisneming van een overtreding zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.